24 heures du Mans 1970

Photos : Alain Simonnel
Photos : Michel guilloux
Photos : Jean Claude Leclercq
Photos : Yves Ronga
Photos : Luc Joly
Photos : DR